Kapab


Kapab
Abilite, potansyalite pou fè yon bagay. Fòs, entelijans ki disponib nan yon bagay.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Entènèt — Yon mwayen kominikasyon ki pèmèt tout moun ki posede yon òdinatè avèk yon liy telefòn kominike ant yo. Pou kominike nan fason sa a, moun ablije ashte sèvis nan men yon konpayi ki vann sèvis sa a e yo kapab kominike avèk nenpòt moun nan nenpòt… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Vèb — Anpil mo nan yon lang moun kapab mete pwonon devan yo pou fè konnen ki moun ki ap fè sa mo a vle di a. Men tout fason yon moun kapab itilize yon vèb tankou, Fè. Yon moun ki ap pale de tèt li kapab di: Mwen fè… Yon moun ki ap pale avèk yon lòt… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Òdinatè — Yon mashin, entelijan anpil, ki fè yon revolisyon nan fason moun kominike avèk lòt moun, avèk lòt mashin e konsève tèks yo ekri. Gen anpil diferans nan òdinatè, men se de diferans ki pi enpòtan: Sèvitè avèk Pèsonèl. Malgre diferans sa yo, tout… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Televizyon — Yon ti aparèy moun gen andedan kay ki bay son ansanm avèk imaj; konsa moun kapab wè moun sou ekran ti aparèy la. Yon gwo aparèy ki voye imaj avèk son nan yon ti aparèy; konsa moun ki ap travay kote gwo aparèy sa yo ye a kapab voye nenpòt imaj… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Aktè — Yon gason ki kapab jwe wòl yon lòt moun nan nenpòt sitiyasyon. Sa yon aktè fè, sanble anpil avèk sa mèt aksyon an te kapab fè. Si se moun nan ki te nan menm sitiyasyon an li te ap aji menm jan an tou. Yon gason ki kapab kopye tout jès yon moun… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Demonstrasyon — Montre potansyalite yon bagay. Montre kisa yon bagay kapab akonpli, kapab fè. Montre kijan yon bagay fonksyone. Mete yon bagay devan je moun, kote pou moun kapab wè li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Diskèt — Yon bagay plat e kare ki kapab anrejistre son, konsève tèks, nenpòt enfòmasyon moun kapab kreye sou òdinatè. Gen de fòm diskèt: yonn gen twa pous edmi nan shak kwen e lòt la genyen senk pous enka nan shak kwen. Depi teknisyen fini fè pi piti… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Enpe — Yon divizyon, yon pati nan yon bagay ki kapab reprezante bagay la. Yon kantite nan yon bagay moun kapab konte ou byen moun pa kapab konte …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Esoufle — Eta yon moun ki bouke anpil e li pa kapab respire nòmalman. Yon moun ki ap fè egzèsis kapab santi li esoufle e gen plizyè maladi tankou las, tansyon wo ki kapab fè yon moun santi li esoufle tou …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kat — Senkyèm shif nan nonb pozitif yo. De plis de, twa plis en, de miltipliye pa de, e latriye. Yon moso katon, plastik moun sèvi pou yo jwe anpil jwèt tankou twasèt, bezig, viv damou, solitè, pokè, e latriye. Yon ti moso plastik ki gen longè twa pous …   Definisyon 2500 mo Kreyòl